Our partners | Lingu

Partnerships and memberships

Our space

With an ambition to expand the human horizon, Lingu cooperates and partners with several influential organizations that can help us reach our goals.

EPALE Norge

EPALE har vært tilgjengelig på alle de offisielle EU-språkene siden oppstarten. Nå er flere språkversjoner lansert, og vi er glade for å presentere EPALE i norsk språkdrakt! Du kan hver dag møte EPALEs norske ambassadører, lese om forskning på fleksibel opplæring for voksne og få innblikk i andre temaer relatert til voksnes læring. Du kan også bli aktiv gjennom å delta med egne innlegg, eller opprette kontakt med andre i Norge eller andre europeiske land som jobber med det samme som deg!

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. HK-dir har godkjent Lingu som privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og Kompetansepluss.

Fleksibel Utdanning Norge

FuN jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov.

Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Som hovedorgansiasjon er vi bindeleddet mellom din virksomhet, industrien og regjeringen. Vi lever av å løse problemer og utfordringer, og vet hvordan skape verdi for deg, dine kolleger og din virksomhet.

Oslo Handelskammer

Oslo Handelskammer er et forretningsmiljø med internasjonalt perspektiv, og stimulerer en kultur som understøtter og oppfordrer til samarbeid og nytenkning. OHK gjør det enklere å drive internasjonal business gjennom nettverksbygging, kompetanseheving og rådgivning innen internasjonal handel.

Stavanger Næringsforening

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer. Vi er regionens største møtearrangør, vi utgir næringslivsmagasinet Rosenkilden og vi har en rekke tjenester og tilbud til næringslivet. «Gir kraft til vekst» er Næringsforeningens visjon.