Samanehs Reise | Lingu

Nivå A1 til C1 / Spor 2 og 3

Samanehs reise

Et digitalt læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere

Møt Samaneh

Læreverket er bygget rundt et narrativ som starter på A1-nivå og fortsetter ut C1. 

Vi følger den iranske filmskuespilleren Samaneh som flytter til Norge. I hjemlandet var hun kjendis og populær, og hadde høy status. Hun har universitetsutdanning og snakker godt engelsk.

Det er en stor påkjenning for Samaneh å gå fra å være kjendis til å starte livet på nytt i Norge. Likevel viser hun styrke og besluttsomhet, hun gir ikke opp selv om livet er utfordrende iblant. Hun er godt hjulpet av den norske vennen og kollegaen Tor, i tillegg til de andre vennene hun møter på norskkurset.

Vi følger den iranske filmskuespilleren Samaneh som flytter til Norge. I hjemlandet var hun kjendis og populær, og hadde høy status. Hun har universitetsutdanning og snakker godt engelsk.

To spor og fem nivåer

«Samanehs reise» finnes i to ulike versjoner for spor 2 og 3, og dekker læreplanens kompetansemål og domener for A1 til C1.

Spor 3

benytter engelsk som støttespråk på A-nivåene, og kun norsk fra og med B1. Deltakerne forventes å kunne mestre nye temaer og ordforråd i relativt høyt tempo.

Spor 2

har en saktere progresjon, flere dialoger, og mer mengdetrening på hvert enkelt grammatikkferdighet. Vi bruker kun norsk og deltakerens morsmål som støttespråk (105 språk).

Interaktivt og gøy

Lingu-plattformen skaper engasjerende læringsopplevelser. Innholdet i læreverket utgjør ca. 100 timer opplæring per nivå. Man kan repetere innholdet så mye man vil.

100 timer selvstudium per nivå

Av innholdstyper kan vi nevne:

Lesetekster med lyd og illustrasjoner

Korte videosnutter

Visuell ordiliste hvor deltakeren kobler illustrasjon med uttale

Spill og interaktive oppgaver som gir trening i syntaks, lytteforståelse, uttale og vokabular

Innleveringer av tekster og lydopptak som sendes til deltakerens veileder

Læreverket er tilgjengelig fra alle moderne mobiler, nettbrett og nettlesere på

PC

Mac

Chromebook

Deltakeren kan logge på med

Feide

Google

Microsoft

Email

Spillifisering

Spillifisering betyr at vi benytter mekanikk fra spillverdenen som motivasjonsfaktor i opplæringen.

Poeng og merker

Kort fortalt innebærer spillifisering at deltakeren tjener poeng som gir grunnlag for rangering av de beste spillerne, og som gir belønninger i form av digitale merker. Man får poeng for å mestre nye ord og oppnå nye læringsmål. Rask og feilfri oppgaveløsning gir høy score, og lang tidsbruk og feil underveis gir lavere score.

Belønningene er digitale merker som belyser et symbol fra norsk kultur eller historie. Det finnes 50 ulike merker som man kan vinne, som «Oljeriggen», «Odin», «Ylvis» og «Brunosten».

Ordspill og frekvensordliste

Lingu-plattformen gir læreverket spillbasert ordlæring. Her vil deltakeren blant annet koble lyd (uttale) av det norske ordet, med en illustrasjon av ordets betydning. Ordlisten er basert på Lingus frekvensordliste med 66 000 unike norske ord. Av disse er ca 10 000 spilt inn uttale for og ca 2000 illustrert. Ordene oversettes til deltakerens morsmål (105 ulike språk).

Læreverket prioriterer høyfrekvente ord i og tekstene og spillene. Systemet sporer deltakerens ordlæring og viser deltakerens aktive og passive vokabular.

Selvbetjent løsning

Som kunde hos Lingu får skolen tilgang til en selvbetjent løsning for tilgangstyring og rapporter.

Den nettbaserte løsningen for administrasjon av deltakere lar deg enkelt styre hvem som har tilgang.

Portalen gir skolen

Enkel tilgangstyring for deltakere.

Enkel import av deltakere fra Excel mv.

Oversiktlig oppfølging av innleverte tekster og lydopptak fra deltakere.

Pålitelig tidslogg og historikk i selvstudium. Enkel oppmelding til språktester. Integrasjon mot skolens LMS.

Datasystemet er GDPR-kompatibelt. Vi oppretter databehandleravtale med skolen, hvor Lingu AS blir databehandler på skolens vegne. Deltakeren eier sine egne personlige data og læringsdata.

Gratis lisenser

Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har frikjøpt lisenser for kommunene. Skolen kan bestille ubegrenset antall lisenser!

kr 0

for skoleåret 2021/22

Ubegrenset tilgang for voksenopplæringssentre