Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser | Lingu
skole

Gratis lisenser til voksenopplæringssentre

Samanehs reise er et digitalt læreverk i norsk som andrespråk for voksne

Det dekker nivå A1 til C1, for spor 2 og spor 3. Læreverket er bygget rundt et narrativ som starter på A1-nivå og fortsetter ut C1.

Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser til læreverket Samanehs reise. Les mer om tjenesten her!

Odd Bjerga
Odd Bjerga

Share this article