Kompetansepluss - opplæring med statlig tilskudd | Lingu

Kompetansepluss+ Arbeid

Har du ansatte som ikke snakker norsk? Staten ønsker å belønne deg som gir folk en mulighet, gjennom støtte til arbeidsnær opplæring i norsk, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Som godkjent tilbyder av kurset søker Lingu tilskudd for deg!

2. desember

Søknadsfrist

Gratis gavepakke

Gi en fantastisk gave til dine ansatte, uten å betale for det!

Effektive ansatte

Økt kompetanse gjør dine ansatte mer effektive på jobb.

Bedre arbeidsmiljø

Kompetanse er viktig for å bli en del av arbeidskulturen.

Økt sikkerhet

God kommunikasjon på arbeidsplassen øker også sikkerheten.

Dette er Kompetansepluss Arbeid

Hvert år bevilger staten rundt 200 millioner kroner til heving av kompetanse hos arbeidstakere med lav formell utdannelse. Kompetansepluss Arbeid er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk.

Kurset retter seg hovedsakelig mot arbeidere som har lav, eller ingen, formell utdannelse. Målet er å gjøre ansatte bedre rustet i møte med omstillinger og krav i arbeidslivet.

Slik blir du kvalifisert:

Minimum 5 deltakere. Er dere færre kan dere søke sammen med en annen lokal bedrift.

Alle deltakere må være ansatt i påmeldt bedrift (ikke frilans, innleid eller i praksis).

Bedriften stiller med kurslokale og bevertning.

Bedriftsledere bidrar til å gjøre kurset relevant og arbeidsnært.

Kurs som kombinerer digitale ferdigheter med lesing/skriving, blir prioritert.

Gjennomføring av kurs

 

Kurset gjennomføres på arbeidsplassen i egnet kurslokale, eller som nettundervisning. Vi finner kursholder og sørger for at opplæringen dreier seg om deres bransje og behov. Dere oppfordres til å komme med innspill til kursprogrammet.

Det stilles krav til gjennomføringsgrad av kurset. Arbeidsgiver gir rom for kurset i de ansattes hverdag. Det innebærer at vi avtaler en kurstid hvor deltakerne har mulighet til å delta. Det kan være både innenfor og utenfor arbeidstid. Den gjensidige forpliktelsen mellom kurstilbyder og opplæringsmottaker er med på å gi høy kvalitet på kurset. For opplæringsmottaker handler dette om å sørge for at deltakere i størst mulig grad får mulighet til å stille på kurset, og oppmuntre og motivere tildette.

Kurset avholdes fysisk og nærliggende områder til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Tønsberg og gamle Østfold. Vi kan også tilby fysisk kurs noen steder på innlandet.

Kursprogram

Kurset tilpasses dine ansattes forutsetninger, og tilrettelegges etter faktiske arbeidsoppgaver. I "kartleggingssamtalen" vil vi avdekke behovet til din bedrift, og sette sammen et kursprogram bestående av ulike moduler.

Ett kurs kan ikke kombinere moduler i opplæring i norsk eller samisk med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter

Dine ansatte lærer å lese og hvordan det kan hjelpe dem i arbeidslivet

Antall timer: 40, 50, 80, 100 og 150

Dine ansatte lærer å skrive og bruke tekst i sin hverdag.

Antall timer: 40, 50, 80, 100 og 150

Dine ansatte lærer å forstå tall og regne

Antall timer: 40, 50 eller 80

Din ansatte lærer grunnleggende digitale ferdigheter og får en kjennskap til flere programmer.

Antall timer: 30, 40 eller 50

Dine ansatte lærer seg grunnleggende muntlige ferdigheter

Antall timer: 30, 40 eller 50

Antall timer: 50, 100 eller 150

Ofte stilte spørsmål

Selv om kurset i all hovedsaker gratis for opplæringsmottaker(deres bedrift) ligger det en egenandel som består av det å stille medvelegnet kurslokale, litt bevertning, spandere en bok på deltakerne og betale kursholders reiseutgifter etter statens satser. Ved digital gjennomføring av kurs tilkommer ingen egenandel for bedriften.

Det er flere bedrifter som har mer intensive helgekurs. VI kan prøve å få det til hos dere også.

Det kommer an på hva som passer for dere. Vi forsøker å finne en kursholder som kan i de ønskede tidsrom.

Det er i utgangspunktet 1-2 kursdager i uken, men dette kan tilpasses etter behov.

Ca. 6-12 mnd etter ønske og behov.

Om søknaden godkjennes kan kurset begynne tidligst februar/mars 2022 og senest desember 2022. Det er arbeidsgiver som styrer oppstartstidspunkt. Kurs skal være avsluttet slik at tilskuddsmottaker har tid til å lage sluttrapport innen 1. september 2023.

Kursholder er vanligvis utdannet pedagog med videreutdanning i norsk som andrespråk for voksne. Dessuten gjerne også videreutdanning i grunnleggende ferdigheter for voksne. Foruten ulike kurs som omhandler arbeidsrettet norsk.

Ta kontakt med oss i dag, og kom i gang med Kompetansepluss!

Husk, kurset er gratis!

Learn more about Lingu

Meet the team

Our history

Career

Our mission